Beheer uw schoonmaak in 4 stappen

Wie ervoor kiest om in 2018 de schoonmaak in zijn of haar organisatie efficiënt aan te pakken, kan best stapsgewijs te werk gaan: 1. Inventarisatie van de gebouwen en ruimtes: in kaart brengen wat er moet worden schoongemaakt. “Het digitaal bouwplan inlezen in The Cleaning System software maakt inventariseren heel gemakkelijk.”

2. Programmatie en calculatie: bepaal de frequentie van schoonmaak en bereken het aantal voltijdse equivalenten die hiervoor nodig zijn. “Poetshulpen worden efficiënt ingezet in een haalbaar schoonmaakprogramma.”

3. Instructie en opleiding: duidelijk maken welke taken door wie, wanneer en hoe moeten worden uitgevoerd. “Instructiekaarten moeten duidelijk worden opgesteld met behulp van pictogrammen en kleuren. Ondersteun het personeel voldoende bij de uitvoering van hun taken.”

4. Kwaliteitscontrole en beheer: nagaan of de ingezette middelen rendabel zijn, en de technieken correct worden toegepast. “Continu verbeteren van het schoonmaak proces vormt de uitdaging”