Food care: outsourcing veiligheid - kwaliteit - hygiëne

Als dienstverlener delen we onze kennis en ervaring om zowel kleine als grote actoren in de voedingssector te helpen om aan de hoge eisen van de consument, wetgeving of retailer te voldoen.

Audit, advies, opleiding en opvolging dragen bij om processen continu te verbeteren, en de voedselveiligheid te bewaken.

AUDIT

Laat u het luik audit liever over aan specialisten? Wij kunnen u begeleiden bij interne audits en leveranciersaudits. Bij een doorlichting is er een evaluatie van de infrastructuur, de werkwijze, of het proces (gebaseerd op documenten zoals procedures, werkinstructies, en registratieformulieren).

Er kan geopteerd worden om de efficiëntie van reiniging en desinfectie na te gaan met behulp van oppervlaktecontroles gevolgd door microbiologisch onderzoek of ATP metingen.

Een systeemaudit is aangewezen alvorens de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

INTERNE AUDIT

ADVIES, BEGELEIDING EN OPVOLGING

ADVIES, BEGELEIDING EN OPVOLGING

Zoekt u advies na inspecties door het FAVV? We komen ter plaatse, en zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw zaak.

Begeleiding bij het opstarten en actualiseren van uw kwaliteitszorgsysteem (HACCP plan, BRC, IFS, ISO 22000), en GAP analyse bij de stap naar certificatie.

Opvolging van de genomen acties en nagaan van de doeltreffendheid van het systeem.

OPLEIDING OP MAAT VOOR UW PERSONEEL

Een in house opleiding is de meest doeltreffende manier om met regelmaat de kennis bij te schaven van het personeel.

Voor productiepersoneel, kwaliteitsmedewerkers of leden van het HACCP team.

member

OUTSOURCING / AD INTERIM ONDERSTEUNING (kwaliteitsverantwoordelijke & preventieadviseur)

Is uw bedrijf te klein om een kwaliteitsverantwoordelijke in dienst te nemen? Of komt u als zaakvoerder of als kwaliteitsverantwoordelijke tijd tekort om uw werk uit te voeren? We kunnen u gedurende een bepaalde periode of op permanente basis ondersteuning bieden.

 

Maar ook voor extra projecten m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk (food en non food sector) kan u beroep doen op ons. We kunnen u bijstaan bij uw dynamisch risicobeheersingssysteem, risicoanalyses, analyse en onderzoek van arbeidsongevallen, indienststelling arbeidsmiddelen, noodplanning enz. Zo voldoet u aan de actuele wetgeving, en bewaakt u op een gestructureerde manier de veiligheid en welzijn van de werknemers.

 

Sectoren in voeding

 • Grootkeuken
 • Horeca
 • Detailhandel voedingswaren
 • Brood- en banketbakkerijen
 • Groente- en fruit verwerkende nijverheid
 • Vleesverwerking
 • Kinderopvang

Expertise bij diverse opdrachten

 • HACCP advies vanaf de bouwplannen en risicoanalyse
 • Opmaak kwaliteitshandboek
 • Optimalisatie reiniging & ontsmetting
 • Oppervlaktecontroles (microbiologie & ATP)
 • Etikettering voedingswaren
 • Opmaak productspecificaties
 • Allergenenmanagement
 • Klachtenopvolging